IOT (Nesnelerin İnterneti)

IoT, benzersiz kimliği olan ve bilgi üretebilen aynı zamanda internet üzerinden bunu paylaşabilen tüm bilgi işlem cihazlarını, mekanik ve dijital makineleri, nesneleri, hayvanları ve hatta insanları birbirine bağlayan teknolojiye verilen isimdir.

Son günlerde çokça duyduğunuz "akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı otomobiller, RFID, Scada ve Ortam İzleme" gibi tanımlar doğrudan IoT (Nesnelerin İnterneti) ile ilişkilidir. Topladığı veriyi doğrudan merkez ile eşzamanlı bir şekilde paylaşabilen nesneler ve bu nesnelerden gelen verinin analiz edilmesini sağlayıp anlamlandıran merkezler IoT kavranımının temelini oluşturmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyardan fazla cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın 2022 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 0,08 iken bu oranın 2022 tahmini ise "6,48"dir. Ayrıca 2022 yılında, 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üretilen tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Bu hızla büyüyen bir teknolojide yer almak çok önemlidir. 

IoT'nin Sağladığı Kolaylıklar

Nesnelerin interneti, kuruluşlara çeşitli faydalar sunar ve yeni ufuklar açar. IoT, şirketlere iş yapma şekillerini ve stratejilerini geliştirmeleri için araçlar sağlar. 

IoT'nin genel kabiliyetleri ve faydaları: 

  • İş süreçlerini izlemek
  • Müşteri deneyimini iyileştirmek
  • Zamandan ve paradan tasarruf
  • Çalışan verimliliğini artırmak
  • İş modellerinin entegrasyonu ve uyarlanması
  • Veri ışığında daha iyi kararlar
  • Gelir artışı
İlgili Referanslar